Administrasjon/økonomi

Daglig leder Gunnar Tonheim

901 31 840 gunnar.tonheim@byggvell.no

innkjøpssjef Kristian Kristensen

908 35 620 kristian@birkelandbruk.no

økonomisjef Silje Haddeland Olsen

976 92 535 silje@birkelandbruk.no

innkjøp, trelast og prosjekt Rune Birkeland

917 93 311 rune.birkeland@birkelandbruk.no

lean-ansvarlig Jan Rune Birkeland

908 45 384 jan.rune@birkelandbruk.no

driftsansvarlig it Stian Rottem

920 87 781 stian.rottem@birkelandbruk.no

Markedsansvarlig Silje Rullestad

silje.rullestad@birkelandbruk.no

regnskapsmedarbeider Magne Drageland

928 39 096 magne.drageland@birkelandbruk.no

butikkutvikler Magne Hegelstad

97142292 Magne.Hegelstad@birkelandbruk.no

Controller Trygve Haugeland

99210233 trygve.haugeland@birkelandbruk.no