Precut

Vår precut avdeling kapper hus, hytter, flermannsboliger, garasjer og andre bygninger etter tegninger laget fra vår tekniske avdeling. Vi kan også kappe underlag laget av kunder, hvis de kan levere riktige filer til oss.

I 2013 bygget vi et helt nytt precut anlegg. Anlegget består av nye merkebenker, Weinmann sag og stegforsterknings rigg for I-bjelker. Vi har en unik måte og tilskjære I-bjelker på. Bjelkene og sperrene blir stegforsterket etter anvisning fra produsent før de blir tilskjært. Dette gjør at hakk og skjæringer i bjelkene og sperrene blir helt presise. Hver vegg blir kappet og pakket hver for seg, som gjør det enkelt å holde kontroll på byggeplass. Bjelker og sperr kommer også i egne pakker. På større bygg (tomannsboliger og større) blir hver boenhet pakket for seg. Limtredragere, ståldragere og søyler blir bestilt etter mål fra tegninger og levert sammen med precut.

Precutting under stabile forhold i en produksjonshall gir bedre kvalitet enn på en byggeplass. Materialsvinnet blir lite og vi oppnår bedre tilpasning og presisjon.

Her har vi lang erfaring og god rutine. Vi har tilbudt precut siden 1993.