Historien til Birkeland Bruk - morselskapet til Byggvell

Birkeland Bruk AS er en familiebedrift med lange tradisjoner. I tre generasjoner har vi drevet med trelast og byggematerialer.

Starten i 1908

I 1908 kjøpte Peder Olsen Birkeland en gårdssag. Allerede fra første sagspon traff bakken, nøt nabolaget godt av investeringen på gården Birkeland i Kvås. Birkeland Bruk drev, om enn i det små, på tradisjonelt vis. Det var både sag, høvleri og mølle.

Neste generasjon utvider

Da neste generasjon, sønnen Petter Birkeland, overtok tidlig på 1930-tallet, utviklet Birkeland Bruk seg imidlertid til en større kommersiell bedrift. Virksomheten ble flyttet til et annet sted på Birkeland, og sag- høvleri- og kornmølle- produksjonen ble utvidet.

Lygna, den nærliggende lakseelven som snor seg oppover dalen, visste Petter Birkeland å utnytte. For å skaffe nok energi til å drive anlegget, ble det bygget et turbinanlegg ved elva. Produksjonen var så stor at det også ble levert strøm til andre i distriktet.

Brannen i 1945

I 1945 ble anlegget lagt i ruiner i brann. Eier i 3. generasjon Rune Birkeland husker godt sin mor fortelle om «natten med de røde fjellene». Men ganske snart var et nytt bruk bygd opp igjen.

Eier i 3. generasjon

Rune Birkeland overtok i 1987. Da var det rundt 8–10 ansatte. Faren Petter sørget for at Rune tidlig fikk kjenne lukten av tre. Blant de første arbeidsoppgavene til Rune var å lø tømmer over på jernbanevogn på Snartemo stasjon.

Da sagbruket forsvant

Alle forbandt produksjonen i Kvås med sagbruk. Men i 2002, samme år som euroen ble introdusert i Europa, tok også Birkeland Bruk en avgjørelse som skulle endre økonomien deres: De la ned sagbruket. Den tøffe avgjørelsen har ikke stått i veien for veksten, snarere tvert imot.

Et konsern i vekst

I dag er det cirka 100 personer som får konsernet til å tikke. Det inkluderer produksjonsmedarbeidere, Byggvell-ansatte, teknisk avdeling, selgere og ledelse. Birkeland Bruk er morselskapet til Byggvell, byggevareforretningen med sju avdelinger i Vennesla, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Moi, Egersund og Sola.

Birkeland Bruk vokser år for år, men vi glemmer ikke hvor vi kommer fra.

I tre generasjoner har vi drevet med trelast og byggematerialer – og det skal vi fortsette med.

Rune Birkeland er 3.generasjons eier i Birkeland Bruk.

Rune Birkeland er 3.generasjons eier i Birkeland Bruk.