Prisvarsel 1.juni 2024

Vi har mottatt prisvarsel fra en rekke leverandører innenfor trelast og trebaserte plater. Vi gjør hva vi kan for å minimere prisøkninger, men noen prisøkninger blir det.

Vi har mottatt prisvarsel fra en rekke leverandører innenfor trelast og trebaserte plater. Vi gjør hva vi kan for å minimere prisøkninger, men noen prisøkninger blir det. Det er høy etterspørsel av trelast som råvare, samt krevende forhold i skogen med langvarig teleløsningen, en tørr sommer og uværet Hans, som gjør at avvirkningen av sagtømmer i 2023 var lav sammenlignet med tidligere år i Skandinavia. Til sammen gjør dette at tømmermarkedet er i ubalanse, og prisene på tømmer fortsetter å stige og har nå nådd rekordhøye nivåer. Dette legger et sterkt press på trelastprisene også i Norge.

Det er enkelte varer som kan avvike fra de endringene som er angitt nedenfor.

Byggvell AS varsler med dette prisøkning fra og med 1. Juni 2024. på følgende varegrupper:

 

Enkelte mindre justeringer kan forekomme utover overnevnte.

Ved prisendringer så er det leveringsdagens pris som er gjeldende, dersom ikke annet er avtalt.

 

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen For Byggvell AS

Arnt Helge Sandvik Konsernsjef Mob: 41224696 | ahs@birkelandbruk.no